Til hovedinnhold

Bolighus

Brannforebyggende elkontroll i privatbolig

Målsetting

Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann. Den skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander.

Utførelse av brannforebyggende elkontroll

Elkontrollen foretas ved hjelp av målinger og visuell sjekk av anlegget. Den omfatter i hovedsak:

  • Inntakssikring

  • Sikringsskap

  • Jordingsanlegg

  • Brytere

  • Stikkontakter

  • Lampepunkt

  • Kabelanlegg

  • Skjøteledninger

  • Brannvarslingsanlegg

  • Brannforebyggende tiltak og elsikkerhetsinformasjon

Målinger

I sikringsskapet blir isolasjonsresistansen i anlegget og overgangsmotstanden til jordelektroden målt. Kontinuitet mellom jordskinne i sikringskap og alt utstyr og deler som skal være jordet blir også målt.

Visuell kontroll

Det blir gjort en visuell kontroll av hele det elektriske anlegget og brannvarslingsanlegg testet.

Termografering

Tilkoblingene i sikringsskapene blir kontrollert for å avdekke uønsket varmeutvikling. Dette gjøres med et termokamera, og er en utmerket metode for å avdekke f.eks dårlige koblinger før skaden oppstår.

Sertifisert personell

Brannforebyggende elkontroll kan bare utføres av sertifisert personell. Vår kontrollør er NEK 405 sertifiserte og kan utføre oppdrag i hele fylket, men i hovedsak i Flora Kommune og Bremanger Kommune.